Izmaranje tela ili hrana za dušu?

Najveći sportisti koji se bave sportovima izdržljivosti složili su se u jednom: nikad ne razmišljaj više od 15 min. unapred, plivači koji satima plivaju razmišljaju samo o zamah, zamah, udah, zamah, zamah udah. Potpuna prisutnost u sadašnjem trenutku. Najveći planinari i penjači vide samo sledeći korak, pa još jedan pa još jedan. U užirbanosti sopstvenih života gubimo osećaj koliko je pojedin korak važan u odnosu na destinaciju na koju želimo da stignemo. Preskačemo proces a želimo rezultat. Iz tog razloga se dešava da kada stignemo na destinaciju ne dobijemo jasan uvid zašto smo ka tom cilju i krenuli i u kom smeru da se uputimo dalje. Koristite energiju mudro i konstantno, imajte u vidu samo narednih par koraka, narednih 15 minuta, dva zamaha i udah. Snovi bez jasno zadatih ciljeva su samo snovi. Ciljevi utiru put postignućima. Na tom putu najvažniji su disciplina i istrajnost. Kada na tom putu uspete da postignete uspeh, osvrnite se oko sebe, možda nekome treba podrška i ruka da ga povuče. Svako može biti učitelj.

2018-08-25T21:12:02+00:00februar 14, 2018|0 Comments

Leave A Comment

11 − 8 =