Mediji/Dogadaji2018-08-26T03:06:16+00:00

Mediji/Dogadaji

Stara planina: Osnažena neuspehom

Trčanje kao put do autentičnosti i suštine

Reebok blog

Fear&Fail Conference
ImpactHub 16.03.2018.

RunArt Story: Irena Pavlović

Nastavi da se krećeš

Trčanje kao terapija

Trčаnje je put ka sebi

Irena Pavlović | RunArt projekat